2022 Projje Fiyat Listesi
Ürünlerimiz hakkında geniş bilgi edinmek üzere hazırlamış olduğumuz online kataloğumuzu indirmek için tıklayın...
FİYAT LİSTESİ

Bez Sapan Kullanımı

Bez Sapan Kullanımı

SAPAN KULLANMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

POLYESTER BEZ SAPANLAR

(Polyamid Halatlar –PA, Polyester Halatlar-PES; Polypropylen Halatlar PP; Polyetilen Halatlar-PE)

1.Sapanları tam genişlikleriyle yük taşıyacak şekilde tespit edin.

2. Yükün kaldırılmasında bir sapan yerine birden fazla sapan kullanılacaksa ham maddelerinin aynı olmasınadikkat edin. Farklı özelliklere sahip sapanlarla ASLA yük kaldırmayın.

3. Kaldırma esnasında sapanın yatay ile yaptığı açıya dikkat edin. Açı ne kadar büyük olursa sapan kaldırmakapasitesinin o kadar azalacağını ASLA unutmayın.

4. İki sapanlı kaldırmada eşit olmayan açılar varsa o yükü, bir sapan ile kaldırılacakmış gibi düşünerekkaldırın.

5. Bez sapanları, asitlerin veya bunların buharlarının yahut yıpratıcı diğer kimyasal maddelerin bulunduğu yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

6. Bez sapanları, ıslak olduklarında kurutun, kirli olduklarında yıkayın ve kuru olarak saklayın.

7. Kaldırılacak yükün ağırlığını ve ağırlık merkezini tespit edin.

8. Sapanın, yükün ağırlığına uygun kaldırma kapasitesine sahip olmasına dikkat edin.

9. Vinç kancasının ağırlık merkezine dik olmasına KESİNLİKLE dikkat edin.

10. Yükü, sapan ile kaldırırken çevresindeki alanda hiç kimsenin bulunmasına izin vermeyin.

11. Sapanların uzun süreli ve güvenli kullanımını olumsuz etkileyen hatalar ve hasarlar; yüzeyde aşınma,boylamasına ve çapraz kesikler, aşınma yerleri, örgü kaçıkları veya düğümler olduğunda sapanları KESİNLİKLE kullanmayın.

12. Kaldırma esnasında birden fazla sapan kullanıldığında, sapanların eşit bir biçimde yük kaldırıp kaldırmadığını kontrol edin.

13. Ani salınım ve silkme hareketlerinden KESİNLİKLE kaçının.

14. Yük kaldırılırken ve indirilirken altında ASLA durmayın.

15. Yükü, ASLA kaldırma yapacağınız sapan üzerinde kaydırmayın.

16. Yükü, ASLA kaldırma yapacağınız sapan ile uzun süre bekletmeyin.

17. Sapanları, kullanımı bittikten sonra temiz su ile kimyasal katkılar olmadan temizleyin.

18. Islak sapanları bir yere asarak hava etkisiyle kurutun.

19. Hasara uğramış sapanları depolamayın. Kullanılacak sapanları ise temiz, kuru, iyi havalandırılmış yerlerde depolayın.

20. Sapanlarınızı asarak saklayın. Sapanlarınızı nemsiz kuru ortamda bulundurun.

21. Havalanmasına olanak sağlayın. Güneş ışığına(ultraviyole ışınlara) maruz bırakmayın.

22. Sapanların yüksek sıcaklık olan alanlara uzak olmasını sağlayın.

23. Sıkışma veya ezilme risklerinin olmadığı alanlarda saklayın.

24. Atmosferik veya sıvı kimyasallar ile temas etmesini engelleyin.

25. Kullanılmamış sapanları paketi ile saklayın, sertifikasını çıkarmayın.

26. Su ile ıslanmış halatları kurutucuda kurutmayın. Doğal ortamda kurutun.

27. Tutuşma riski nedeni ile alevden uzak tutun.

28. Sapanların; kesilmiş, yıpranmış veya yaralanmış olup olmadığını kontrol edin.

29. Yanık, kimyasala temas etmiş kısımlarının olmadığına emin olun.

30. Kalınlığını kontrol edin. Dokuma içine nüfuz etmiş kum vb. maddelerin bölgesel kalınlık oluşturduğunu ve kullanım esnasında sürtünme ile zımpara etkisi oluşacağını ve liflenme veya liflerin kopmasına neden olacağını ASLA unutmayın.

31. Renk değişimi olmadığından emin olun. Güneş ışığı, yüksek sıcaklığa veya kimyasala maruz kalmış sapanın, renk değişimine uğrayabileceğini unutmayın.

32. Etiketin okunaklı olduğundan emin olun.

33. Dokumasında veya dikişlerinde hasar olmadığından emin olun.

34. Düğüm atılmış, kıvrılmış veya tamir görmüş sapan ASLA kullanmayın.

35. Çalışma ortamı kontrolünü yapın ve eğer asidik ortamlarda kullanılacaksa sapan seçimini buna göre yapın.

36. Hiçbir şekilde sapanların dikiş yerlerini, kanca bölgesine veya diğer kaldırma düzeneklerine denk getirmeyin.

37. Kullanım esnasında halatları; keskin ve pürüzlü yüzeylere sürtmeyin, yerde sürüklemeyin, halatların üstüne basmayın ve üzerinden araç geçirmeyin.

38. Birden fazla kollu sapanlar kullanıldığında, sapan kollarının başlarını, aynı halkaya bağlayın ve sapan kollarının uygun açıklıkta olmasına dikkat edin.

39. Polyester sapanların taşıma kapasiteleri Avrupa normlarında belli renkler ile tespit edilmiş ve kullanıcıların rahat ayırt edebilmesi için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Buna göre EN 1492-1 normunda belirtilen ağırlık yük kodları aşağıdadır.

1 Ton = Mor

2 Ton = Yeşil

3 Ton = Sarı

4 Ton = Gri

5 Ton = Kırmızı

6 Ton = Kahverengi

8 Ton = Mavi

10 Ton ve üzeri = Turuncu