2022 Projje Fiyat Listesi
Ürünlerimiz hakkında geniş bilgi edinmek üzere hazırlamış olduğumuz online kataloğumuzu indirmek için tıklayın...
FİYAT LİSTESİ

Çelik Sapan Kullanımı

Çelik Sapan Kullanımı

SAPAN KULLANMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1.ÇELİK HALAT SAPANLAR

a. Halat çapında küçülme olup olmadığını,

b. İç ve dış tellerdeki aşınmaların olup olmadığını,

c. Halatların adımının normal olup olmadığını,

d. Tel ve demetlerde darbe izleri olup olmadığını,

e. Kazıma izleri olup olmadığını, f. Korozyon olup olmadığını, g. Kırılmış tel ve bunların kırılış şekilleri gibi hata ve hasarları her kullanımdan önce kontrol edin.

2. Çelik sapanın kaldırdığı yükün sapanın taşıma kapasitesine uygunluğunu denetleyin.

3. Halatların ek yerlerinin, halkalarının, başlık ve bağlantılarının, halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olmasına dikkat edin.

4. Eğer kaldırılan yük, sapanın kaldırma kapasitesini aşıyorsa sapanı KESİNLİKLE kullanmayın.

5. Uzun süre kullanılmama sonucu veya saklama ve çalışma koşullarının uygun olmaması sebebiyle çelik sapanlarda paslanma meydana geldiğinde sapanı kullanmayın.

6. Çelik sapanda düğüm ve dolaşık bölgeler, halatın yapısını bozacak tahribatlar oluşturacağından bu tür hasara uğramış sapanları kullanmayın.

7. Çelik sapanlarda halatı döndürmeye karşı yük uygulanması veya ani yük boşalması sonucu halat damarlarının dönerek bozulması halinde sapanı kullanmayın.

8. Çelik sapanın halat çapında, aşağıdaki değerlerin üzerinde bir incelme varsa sapanı kullanım dışı bırakın. a. Çapı 9mm ile 13mm arası olan halatlarda 0,4mm b. Çapı 14mm ile 19mm arası olan halatlarda 0,8mm c. Çapı 20mm ile 28mm arası olan halatlarda 1,25mm d. Çapı 29mm ile 38mm arası olan halatlarda 1,60mm

9. Çelik sapan üzerinde dışa doğru çıkıntı (fıtık) yapmış tel demetleri var ise sapanı kullanmayın.

10. Sapan gözlerindeki kurşunlarda çatlama, ezilme ve fiziki deformasyon görülmesi durumunda sapanı kullanmayın.

11. Çelik halatın bağlantı yerinin kenarında bir veya birden fazla kopuk tel varsa sapanı kullanım dışı bırakın.

12. Çelik halatın özü dışarı çıkmış ise sapanı kullanmayın.

13. Çelik halatın kordon araları açılmış ise halatı kullanmayın.

14. Çelik halat üzerinde korozyona uğramış bölgeler varsa sapanı kullanmayın.

15. Çelik halat üzerinde aşırı aşınmış bölgeler varsa halatı yenisiyle değiştirin.

16. Alev veya elektrik arkına maruz kalmış halatları kullanmayın.

17. Hasarlı olduğu tespit edilen çelik sapanları derhal kullanım dışı bırakın.

18. Çalışmalar sırasında şok yüklemelere dikkat edin. Ani yük yükleme ve boşaltma, halatta ciddi hasarlar oluşturur.

19. Sapanların kaldırılacak malzemeye bağlantısının sağlam ve dengeli olmasına dikkat edin.

20. Kaldırılacak malzemeye gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra yükün önce ağırlığını alın ve sonra yavaşça kaldırın.

21. Kaldırma esnasında çalışma alanında bulunanları uzaklaştırın.

22. Yük yere indirilirken altına takoz koyun ve sapanların yük altında kalmasına izin vermeyin.

23. Birden fazla kollu sapanlar kullanıldığında, sapan kollarının başlarını, aynı halkaya bağlayın ve sapan kollarının uygun açıklıkta olmasına dikkat edin.

24. Kaldırma işlemine başlamadan önce sapanların kontrolünü KESİNLİKLE yapın.

25.Halatlarda tel kopması, büküm gibi kaldırma kapasitesini düşürecek sebepler ortaya çıktığında halatı ASLA kullanmayın.