2022 Projje Fiyat Listesi
Ürünlerimiz hakkında geniş bilgi edinmek üzere hazırlamış olduğumuz online kataloğumuzu indirmek için tıklayın...
FİYAT LİSTESİ

İSG ve Çevre Politikaları

Anasayfa » HAKKIMIZDA » İSG ve Çevre Politikaları

İSG ve Çevre Politikaları

Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin şartlarının sürekli karşılanmasında ve bu sistemlerin işletmedeki etkinliklerinin geliştirilmesinde güçlü iç iletişim ve eğitim ile tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetlerimiz esnasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve en uygun yöntemler ile bertaraf edilmesini sağlamak, etkin veri analizlerinden yararlanarak yapılan gözden geçirmelerde sürekli ve sürdürülebilir iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak temel görevimizdir.

İZMİT ÇELİK HALAT çalışanları olarak, doğal yaşamı koruyacak uygun teknolojileri takip ederek, çevre yönetim prensiplerini benimseyip uygulayarak, çevrenin korunması için tüm imkânlarımızı kullanacağız.

• Çevre ile ilgili yürülükteki tüm yerel ve ulusal kanuni şartlar, mevzuatlar, idari düzenlemeler ve yönetmeliklere uymak

• Ürün ve proseslerimiz sırasında çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği kaynağında azaltmak,

• Elektrik, yakıt ve su sarfiyatı gibi doğal kaynaklarımızın ve hammadde kullanımı azaltıcı tedbirler almak,

• Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkları azaltıcı önlemler almak, imkânlarımız ölçüsünde tekrar kullanmak ya da geri kazanmaya çalışmak,

• Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek,bireysel sorumluluk kazanmaları için eğitimlere tabi tutmak,

• Ulusal ve yerel resmi kurumlar,diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile iş birliği sağlanarak,çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltmeye çalışmak ana Çevre politikamızdır.

Uluslararası kurallar çerçevesinde, kaliteli yaşam standartlarına uyumlu ortamlar getireceğimizi, insan sağlığı ve güvenliği için gerekli şartları imkânlarımız dâhilinde yerine getireceğimizi, aldığımız emaneti gelecek nesillere daha iyi şartlarda teslim etme gayretiyle, tüm çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerimizle birlikte çevreyi ve kaliteyi koruyup geliştireceğimizi tüm kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz.

Firmamız bünyesinde, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Oluşan atıkların kaynağında bertarafı, bunun mümkün olmadığı durumlarda geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanımı ve bertarafı sağlanacaktır. Mümkün olduğu kadar çevre dostu malzeme ve prosesleri kullanmaya, çevre dostu ürünler geliştirmeye ve kullanımlarını teşvik etmeye özen gösterilecektir. Çevre ile ilgili firmamızı ilgilendiren kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır. Çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişimine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bulunduğumuz toplum içinde çevre duyarlılığının arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacak ve bu konularda öncülük yapılacaktır. Çalışanlarımızın sivil toplum örgüt ve oluşumlarında aktif olarak rol almaları belirlenen kurallar çerçevesinde özendirilecektir.

Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğunun bilinci içerisinde, aktif katılımını sağlamak ve bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlendirmenin arttırılmasını sağlamak için gerekli tedbirler alınacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

 

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri ve tehlikeleri en aza indirerek iş kazalarını önlemek, İş sağlığı ve Yönetim sistemimizi sürekli olarak geliştirmek temel görevimizdir.

• İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uymak,

• Meslek hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu önlemleri almak,

• Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok ederek en az iş kazası ve meslek hastalığı hedeflemek,

• Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemleri geliştirmek,

• Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamızdır.

Amacımız minimum iş kazası, minimum iş kaybıdır.

Tesisimizde görev yapan çalışanlarımızın “Önce insan sağlığı ve güvenliği” felsefesinden hareketle bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak ve çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği için yasaların gerektirdiği tüm koşulları sağlanmak ve gerekli önlemleri almak temel görevimizdir.

Sistem mevcut işletme çalışanlarının maruz kalabilecekleri tüm riskler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Sistem değişen ve gelişen durumlara adapte edilecek esneklikte oluşturulmuş ve sürekli iyileştirme ilkesine uygun işletilir.

Ülkemizde İSG konusunda yürürlükte olan ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere itaat eder.

Sistem dokümante edilmiş olup uygulanmakta ve sürdürülmektedir.

İşletmenin tüm çalışanlarına verilen eğitimler ile çalışanların sistemin kendilerine getirdiği bireysel sorumluluklarının farkında olmaları sağlanmaktadır.

Sistem dokümantasyonu çalışanlar için ulaşılabilir durumdadır.

Sistem periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Çevre ve İSG politikalarının; hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, revizyonu, duyurulması “Doküman Kontrol İşlemine” göre yapılır.